Logo
Logo
Strona główna
Regulamin
Jak dodać wpis?
Najpopularniejsze
Wyszukaj
Logo
kamerzysta stary sącz |wideofilmowanie stary sącz |wideofilmowanie grybów
Szybki podgląd zawartości http://www.np.com.pl/kontakt.php:

Broker ubezpieczeniowy - NORD PARTNER                                  
       

       

       

       

       

       

KontaktSIEDZIBA TORU?
87-100 Toru?, ul. Lubicka 16 tel. (056) 651 43 00, 654 76 97 fax (056) 651 43 01, 651 36 82 e-mail: torun@np.com.pl

BIURO ZARZ?DU
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 14 tel. (022) 507 80 80, 646 44 18 fax (022) 646 44 53 e-mail: warszawa@np.com.pl   Oddzia?y:   87-300 Brodnica ul. Pocztowa 1 tel. (056) 697-42-40 fax (056) 697-42-39 e-mail: brodnica@np.com.pl      85-020 Bydgoszcz ul. Jagiello?ska 81a tel. (052) 322-53-00, 322-53-50 fax (052) 322-54-04 e-mail: bydgoszcz@np.com.pl    81-212 Gdynia ul. Hutnicza 1 tel. (058) 663-07-45 fax (058) 663-06-48 e-mail: gdynia@np.com.pl   62-800 Kalisz ul. Aleja Wolno?ci 10/11 tel. (062) 766-87-21 tel./fax (062) 766-87-20 e-mail: kalisz@np.com.pl   40-087 Katowice ul. Sokolska 65 tel. (0-32) 355-27-30 fax (0-32) 209-15-92 e-mail: katowice@np.com.pl   20-045 Lublin ul. Cypriana Godebskiego 13/10a tel./fax (081) 524-52-33 e-mail: lublin@np.com.pl   90-060 ?ód? ul. Nawrot 12 tel. (042) 634-06-58, 634-85-96 fax (042) 630-12-11 e-mail: lodz@np.com.pl   64-920 Pi?a ul. Kossaka 20 tel. (067) 351-62-50 fax (067) 351-72-50 e-mail: pila@np.com.pl   60-179 Pozna? ul. Jeleniog?rska 16 tel. (061) 847-85-90 tel./fax (061) 847-85-91 e-mail: poznan@np.com.pl   35-060 Rzeszów ul. S?owackiego 20 tel./fax (017) 859-15-85 e-mail: rzeszow@np.com.pl   70-101 Szczecin ul. Madali?skiego 8 tel. 091/482-17-41 fax 91/482-14-37 e-mail: szczecin2@np.com.pl   87-100 Toru? ul. Lubicka 16 tel. (056) 655-47-29 tel./fax (056) 658-14-95 e-mail: torun2@np.com.pl   01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 14 tel. (022) 507-80-80 fax (022) 646-29-15 e-mail: warszawa2@np.com.pl   53-149 Wroc?aw ul. Rac?awicka 13 tel./fax (071) 332-34-08 e-mail: wroclaw@np.com.pl   65-943 Zielona Góra ul. Francuska 52 tel. (068) 324-04-80 fax (068) 324-04-65 e-mail: zgora@np.com.pl   Przedstawicielstwa:   15-425 Bia?ystok ul. Cieszy?ska 3A, lok.112 tel./fax (85) 651-18-74 e-mail: bialystok@np.com.pl   66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kombatantów 34 tel./fax (0-95) 720-17-65 e-mail:gorzow@np.com.pl 30-149 Kraków ul. Balicka 56 tel. (012) 633-07-98 tel./fax (012) 633-04-81 e-mail: krakow@np.com.pl   75-072 Koszalin ul. Po?tawska 6 tel. (094) 717-02-30 e-mail: koszalin@np.com.pl   10-528 Olsztyn ul. Lanca 3 tel./fax (89) 527-25-72 e-mail: olsztyn@np.com.pl   45-315 Opole ul. G?ogowska 35 tel. (077) 455-60-06 fax (077) 470-00-15 e-mail: opole@np.com.pl   87-100 Toru? ul. Lubicka 16 tel. (056) 655-34-22 tel./fax (056) 658-14-92 e-mail: torun1@np.com.pl   87-800 W?oc?awek ul. Zdu?ska 14/1 tel. kom. 785-885-228 e-mail: wloclawek@np.com.pl  
Nord Partner Sp.z o.o.
Broker ubezpieczeniowy
NIP:   956-19-33-030 Oznaczenie s?du rejestrowego:
S?d Rejonowy w Toruniu
VII Wydzia? Gospodarczy KRS
Numer rejestru KRS: 0000071865
Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 507.000,00 z?
RODO       Copyright 2008 Nord Partner Sp.z o.o. Broker ubezpieczeniowy
   
ilość wejść robota google 0 ilość wejść robota msn 0 ilość wejść robota yahoo 0 ilość wejść robota onet 0 ilość wejść robota netsprint 0 ilość wejść robota szukacz 0
wideofilmowanie gorlice |kamerzysta łącko
Logo